CD 2010

LISTA COMISIÓN DIRECTIVA (2010)

Presidente: Andrés Makek                                                                    

Vice Presidente: Víctor Katz                                                                           

Secretario: Darío Arrieta                                                                        

Tesorero: Carlos Masi                                                                            

 

Vocales Titular 1: Gustavo Pucci                                                           

Vocal Titular 2: Eduardo Bladaukas                                                     

Vocal Titular 3: Lucas Valenti                                                               

Vocal Titular 4:   Martín Rebora                                                            

 

Vocal Suplente 1: Flavio Barberis                                                           

Vocal Suplente 2: Fernando Gonzáles Vincens                                      

Vocal Suplente 3: Guillermo Vásquez                                                    

Vocal Suplente 4: Paco Rodríguez